Seminár sebaobrany pre ženy

Seminár sebaobrany pre ženy
dátum
18/10/2022

V Mirage Krav Maga Academy sme začali organizovať v roku 2019 semináre sebaobrany pre ženy. Na týchto seminároch sa počas troch rokov zúčastnilo mnoho žien, ktoré seminár absolvovali, a ktoré nám dali spätnú väzbu, ako sa im seminár páčil. Sme veľmi radi, že spätná väzba na naše semináre pre ženy je veľmi pozitívna. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli pravidelne organizovať semináre ženskej sebaobrany, ktoré sa konajú 3 až 4 krát ročne a to väčšinou soboty od 9:00 do 12:00.

Prostredníctvom týchto seminárov chceme ženám preukázať, že aj ony majú šancu ubrániť sa voči útočníkovi, a taktiež ukázať, ako prebiehajú naše pravidelné tréningy. Seminár sa zameriava na najčastejšie možné napadnutia žien, ako napríklad:

  • Objatie
  • Škrtenie
  • Boj na zemi
  • Mnoho ďalších ...
 Vďaka trénovaniu reálnych situácií je Krav Maga veľmi praktickým a užitočným systémom sebaobrany pre ženy, nakoľko učíme ženy zvládnuť vypäté situácie, zachovať chladnú hlavu a v neposlednom rade správne a rýchlo vyhodnotiť situáciu v ohrození.
-Michal Krchnavý

Predovšetkým treba nebezpečným situáciám predchádzať, ale pokiaľ sa do nich dostanete, tak je potrebné útočníka čo najrýchlejšie a dôrazne spacifikovať a následne sa dostať do bezpečia. Všetky elementy účinnej sebaobrany vás veľmi radi naučíme na seminároch, ktoré sa konajú v priestoroch našej akadémie na Šúrskej 1/A v Modre alebo na pravidelných ženských tréningoch konajúcich sa v priestoroch Coffeeshopy v Limbachu

Svoju miestenku na pravidelné ženské tréningy si môžete rezervovať v našom rezervačnom formulári.

Milé ženy, pokiaľ si budete chcieť takýto seminár sebaobrany vyskúšať, sledujte našu stránku v sekcii oznamy, alebo sociálne siete.

Adresa

Šúrska 1/A, 900 01 Modra

telefónne číslo

0902 677 720

#MIRAGEACADEMY